← terug naar nieuws overzicht

‘Elkaar aansteken in de liefde en het hart voor de ander’

08-08-2015

Bijeenkomst GIDSnetwerk Waddinxveen met Arie Slob

Arie Slob tijdens de bijeenkomst
Op woensdag 24 juni hield GIDSnetwerk Waddinxveen een avond rond het thema ‘de vitale lokale samenleving.’ Tijdens de avond was een brede afspiegeling van maatschappelijk Waddinxveen aanwezig. Zo waren er vertegenwoordigers van kerken, sportverenigingen, lokale politiek en vrijwilligersorganisaties. Spreker deze avond was Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer: ‘Het onderwerp van deze avond spreekt mij bijzonder aan, de betrokkenheid op elkaar is erg belangrijk voor een samenleving.’

Slob begon zijn speech met drie personen waar hij aan moest denken bij de voorbereiding van de avond. Drie personen die allemaal een rol van betekenis zijn gaan vervullen in hun omgeving. Een van hen is bijvoorbeeld Hans van Putten, hij stopte met werken om de Thomashuizen op te richten. Hij is in beweging gekomen en wil iets veranderen. ‘Dat is de vitale samenleving’.

De burger centraal
Slob heeft een duidelijke visie op de rol van burger en die van de overheid: ‘Ik vind de uitdaging voor de komende jaren om met verschillende uitgangsposities en verantwoordelijkheden naast elkaar te gaan staan. De samenleving zijn we uiteindelijk allemaal zelf, dat is geruststellend want we kunnen allemaal bijdragen.’ Volgens hem moet de overheid meer samenwerken met de burger: ‘De burger moet centraal, we hebben samen een gedeelde verantwoordelijkheid.’ Juist wanneer vaste elementen wegvallen moet je gaan kijken naar alternatieve wegen: ‘zo werkt dat in de samenleving.’ Ten slotte doet hij een oproep: ‘We moeten elkaar gaan aansteken in de liefde en het hart voor de ander’

Maatjesproject
Dit werd na de pauze heel concreet gemaakt. Wethouder Martijn Vroom sprak via een videoboodschap zijn steun uit aan het netwerk. Hij vindt het bijzonder waardevol dat lokale partijen zich inzetten voor de samenleving en moedigt dit volop aan. Vervolgend gingen de aanwezigen aan de hand van een aantal stellingen in gesprek met elkaar. Er kwamen verschillen op tafel, maar vooral veel overeenkomst. De visie van GIDSnetwerk werd breed gedragen: samen kunnen we van betekenis zijn voor de Waddinxveense samenleving. Bernard Oosterom introduceerde ook kort de plannen van het plaatselijke GIDSnetwerk om een ReconnAct-project te starten. Het maatjesproject wordt op dit moment ontwikkeld en het netwerk zal daar binnenkort meer informatie over geven.

GIDSnetwerk Waddinxveen kijkt terug op een bijzonder geslaagde avond met mooie bijdragen van zowel de sprekers als de aanwezigen. In de komende maanden zal het netwerk de gemaakte plannen vorm gaan geven en belangstellenden vragen hun betrokkenheid te tonen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden, de stichting voegt graag nieuwe partijen aan haar netwerk toe!