GIDS Netwerk Waddinxveen

In September 2013 is het plan opgevat om een GIDSnetwerk in Waddinxveen op te richten. Tijdens bijeenkomsten met een kerngroep van ongeveer 10 personen is gesproken over de visie op de samenleving. Dit heeft geleid tot een startontbijt bijeenkomst op 4 maart 2014. Daar bleek een grote betrokkenheid van verschillende bedrijven en particulieren en het college van B&W. We zijn verder gegaan met dit initiatief en de Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is op 19 juni 2014 opgericht. De afgelopen jaren is veel gebeurd. Hieronder vindt u de meest actuele situatie.

Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen.
GIDSnetwerk Waddinxveen heeft een stevig bestuur van maatschappelijk betrokken ondernemers en inwoners. Met diepgewortelde contacten in het bedrijfsleven, kerken maar ook diverse maatschappelijke organisaties en de gemeentepolitiek zet zij zich in om de doelstellingen van GIDSnetwerk Waddinxveen te realiseren.

Steun en dit kenbaar maken.
Dankzij de steun en financieel commitment van diverse Fondsen, bedrijven en particulieren is het mogelijk om ons jobmaatjesproject ‘ReconnAct’ te starten en te laten groeien. In het bijzonder wil ik de contacten, steun en financiële bijdrage noemen van de gemeente Waddinxveen. Al vele jaren werken we samen om het mogelijk te maken dat inwoners van Waddinxveen die hulp willen in hun zoeken naar passend vrijwilligers- en/of betaald werk dit ook krijgen. Verder danken wij het Oranjefonds, het PIN fonds en de Rabobank voor hun bijdragen.

Resultaten van het netwerk en het ‘ReconnAct’ jobmaatjesproject.
Het netwerk van ondernemers en leidinggevenden levert contacten bij bedrijven die bereid zijn mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven ervaring op te doen. Regelmatig leidt dit tot langdurige arbeidsrelaties.
Meer over ons ‘ReconnAct’ jobmaatjesproject kunt u vinden op: https://stichtingreconnact.nl/waddinxveen/
U kunt ons ook volgen op facebook: ReconnAct Waddinxveen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan activiteiten door GIDSnetwerk Waddinxveen uitgevoerd.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI‘s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hieronder vindt u onze (contact)gegevens:
Naam: St. GIDSnetwerk Waddinxveen
Fiscaal nummer: 8541 19 887
KVK-nummer: 60922761

Contact:
Voorzitter Bestuur: Bernard Oosterom boosterom@gidsnetwerkwaddinxveen.nl
Projectleider ‘ReconnAct’: Marjan Stoffers marjanstoffers@reconnact.nl